למה מגייסים כסף ?

צליחת הכנרת לנשים 2019- הצליחה העשירית תגייס כסף

עבור פרוייקט יובלים

 פרטים נוספים בקרוב...