שקיפות

לנוחיותכם, מצורפים קבצים שונים על התנהלות העמותה. מוזמנים ליצור קשר במידה ויש שאלות נוספות

קובץ רישום עמותה

ניהול תקין 2018

ניכוי מס במקור 2018

ניהול פנקסים 2018

טופס 46- אישור לעניין תרומות 

מאזן 2015

מאזן 2016

דוח מילולי לשנת 2016