על העמותה

עמותת סדנת שילוב הוקמה בשנת 1997.

העמותה שמה לה כמטרה לקדם ילדים ומבוגרים עם צרכים מיוחדים תוך שילובם המירבי בקהילה.

בסדנת שילוב מתייחסים לאדם המיוחד כישות הוליסטית ומקימים מסגרות שיכולתם לתמוך בו לאורך כל שלבי חייו. לאור תפיסה זו העמותה מפעילה גן משלב, בית ספר לחינוך מיוחד ודיור ותעסוקה לבוגרים. הפעילות מרוכזת ביישוב גבעות שמהווה קהילה שיקומית תומכת.

בנוסף מפעילה העמותה תכנית יום בשבוע המיועדת לילדים הלומדים בחינוך הרגיל וזקוקים למערכת תמיכה טיפולית.

העמותה פועלת על פי שיטת עבודה ייחודית המדגישה את העקרונות הבאים:

א.      יצירת סביבה שיקומית המספקת את המרכיבים הנחוצים לאדם המיוחד בצד שייכות יומיומית לקהילה נורמטיבית.

ב.      במסגרת עשירה וגמישה המתאימה את עצמה לצרכים של האדם המיוחד בשלבי חייו השונים.

ג.       דגש על עבודה חקלאית יצרנית.

הפעילויות מיועדות לאנשים עם קשיים מגווונים וברמת תפקוד שונות שיכולים להפיק תועלת מעבודה חקלאית ושילוב בקהילה.