שנת ש"ש

בנוסף לבנות השרות, פועל בסדנא גם גרעין של ש"ש מטעם בני עקיבא.

במסגרת הגרעין עובדים בנים ובנות שעיקר עבודתם  מתרכזת בקבוצת התעסוקה ובמערך הדיור.

הש"ש מהווים כוח עזר משמעותי ביותר, שמשדרג את העבודה בדירות באופן שמאפשר התייחסות פרטנית לדיירים וביצוע של תכניות הקידום שלהם.

כמובן שהש"ש משולבים גם בקהילת גבעות  ומוסיפים הרבה באנרגיות הצעירות והשמחות שלהם.